Ceník nákladů

První rozbor doporučujeme udělat přímo u zákazníka. Získáte okamžité informace o kvalitě vody, posouzení studny, o možnostech ev. řešení, jiná doporučení . Ceny zařízení nejde určit bez znalosti kvality vody, co z naměřených hodnot chce klient odstranit, jaké jsou podmínky na místě samém a předpokládané spotřebě vody. Pokud někdo umí nabídnout cenu bez těchto informací, prosím. U nás ale bereme ohled na konkrétní situaci jednotlivých klientů. Každá voda je jiná, každý má jiné požadavky i spotřebu vody.

Ceny nákladů pro získání základních informací k individuálnímu řešení problémů s vodou pokud budete chtít využít některou z níže uvedených položek.

Rozbor na základní chemické ukazatele á 500,- Kč
Konzultace o naměřených hodnotách v ceně rozboru
hodinová sazba prací á 400,- Kč
Cestovné za prokazatelně najeté  km á 6,50 Kč/km

Zaslání vzorku k rychlé analýze

Pokud chcete zaslat vzorek vody na analýzu, spojte se s námi předem telefonicky,  emailem nebo prostřednictví kontaktního formuláře vpravo. Poradíme jak na to. Protokol o naměřených hodnotách s komentářem obratem posíláme na váš mail.

Pokud již máte rozbor z laboratoře a není starší víc než 3 měsíce, tak nám jej pošlete mailem ke konzultaci!