MODRÁ ÚSPORÁM nová aktivita vlády ČR

MODRÁ ÚSPORÁM nová aktivita vlády ČR
Celkově špatné hospodaření s vodou, co by současný celospolečenský jev jako např.:
-95% draze upravené vody ve vodárnách používáme jako vodu užitkovou, na což by stačila voda dešťová, studniční, či jiných zdrojů s filtrem na mechanické nečistoty. Jen max 5% této vody máme pro pití a vaření. Platíme zbytečnou práci a navíc firmám mimo ČR!
-projděte se krajinou a zkuste se zamyslet nad tím, proč naši předkové obdělávali a sázeli hospodářské kultury po vrstevnicích. Kolik najdete příkladů, kdy jsou dnes pole obdělávány po spádnici, kdy vody se nestačí vsáknout a spolu s nejlepší ornicí stékají do údolí.
– každý týden přicházíme vlivem stavitelství o 4 ha zemědělské půdy, zdroje akumulace vody!

Sledujme tedy kroky vlády, co bude dělat a k jakým výsledkům povedou. Neměli bychom začít napřed všichni u sebe? Dokud nebude opravdová nouze, nejspíš nezačneme.