Nedostatek vody

Čím dál větší problém s nedostatkem vody pohnulo konečně našimi volenými a za naše peníze placeným orgány! “Zelená úsporám” byl sice jen výkřik do tmy, nebo kapkou v moři, ale jako signál, že se něco konkrétního děje je to dobré! Minimálně v tom, že ač subvencovaný, přesto zájem obyvatel a povědomí o už aktuálním nebezpečí tu je.  Reakce vodáren na další snahy o úspory vody zase zaplatí  v konečném důsledku odběratelé, není-liž pravda? Ale mohl by to být další podnět proč se zamyslet nad možnostmi vlastních zdrojů vody a mít jejich spotřebu a kvalitu ve své moci.  Pak nás  nestihne trest za hospodárné chování!