EU a kvalita vody

Dnes mají úředníci v Bruselu na programu debatu jak aktualizovat kvalitu a dostupnost kohoutkové vody. Podle předběžných informací by program měl obsahovat otázky:

-kvalita se zvláštním zaměřením na olovo,  mikroplasty, mikrobiologii

-dostupnost pitné vody např. veřejné fontány zdarma a restaurace jen s minimálním režijním poplatkem

-nově definované vyhlášky sjednocené pro všechny členské země.

Nová ustanovení pro kvalitu kohoutkové vody, pokud na to dodavatelé a EU  přistoupí, bude mít s lepší kvalitou i další efekt, že se voda výrazně zdraží. Třeba odfiltrování mikroplastů bude obrovsky finančně náročná záležitost a někdo to bude muset hradit. I tak kvalitní (doufejme) vodu nadále budeme používat jako dopravní médium pro naše WC, mýtí podlah a praní prádla, napouštění bazénů, zalévání zahrad a pod? 

Momentální technické možnosti pro domácnosti s vysokou efektivitou až ke kojenecké vodě (s konduktivitou méně jak 50)  jsou lokální doúpravny vody pod dřezem jen pro pití a vaření, které dokáží zachytit vše a v posledním stupni filtrace dodat vodě tolik minerálních látek, kolik je pro zdraví občanů potřeba. To vodárny mohou technicky zvládnout pro obrovské množství vody které prodávají (až čtvrtina se jim vsakuje do půdy dřív, než doputuje k odběrateli, který ale i tuto nikdy neodebranou vodu zaplatí) jen za cenu obrovských investic. 

Ještě lepší řešení v našich podmínkách  je mít svoji studnu, při plánování novostaveb dvojí až trojí rozvody vody (neupravená ze studny, dešťová, upravená ze studny) a mít množství, kvalitu, kde a jakou potřebuji pod vlastní kontrolou. Pro starší domy je řešení podobně jednoduché a dostupné. 

Plasty ve vodě

Stále častěji se mluví o mikročásticích plastů ve vodě. A to jak ve vodě v přírodním výskytu, řeky, nádrže, podzemní vody, tak ve vodě pitné, prošedší úpravnami. 

Příklad jedné takové zprávy:  V 89% kohoutkové vody a ve vodě v PET(!) lahvích bylo v každém litru nalezeno při testech  4-5 částic mikroplastů. Prý to nenese žádné zdravotní riziko. To nám sdělují ONI! Kdo jsou ONI? Ti samí, kteří vytvoří normu na pitnou vodu kde, např. u dusičnanů najdeme: Pro dospělého člověka je norma, kdy Vám povolí vodu užívat, 50mg v litru vody. Fajn. To znamená, že 49,9 mg NO3 v litru je super? Pro koho? Pro mně, souseda, Frantu Procházku na druhé straně republiky…etc, etc?  Vypočítali snad u  nás lidí nějaký průměr odolnosti a hotovo? Nebo je to otázka peněz za technologie a nějaké meze kdy se voda ještě vyplatí upravit a když už by byla tak drahá až nepřijatelná? Těžko říci!

Ale zpět k plastům. Píše se o tom, že příroda než si s nimi poradí, bude jí to trvat nejméně   50 let! Napadá mě, jak dlouho bude trvat, než se s nimi vypořádají moje vnitřní orgány? Je   na každém z nás jak se o sebe a své blízké postará, nebo budeme jako stádo čekat na nějaká doporučení Velkého Bráchy?   

 

Dobrá zpráva pro regiony severních Čech

Stát provedl průzkum podzemních vod a jejich vydatností a podle výsledků se mohou nejvíc radovat majitelé studní v pásmu severních Čech. V současné době jsou zásoby podzemních vod mnohonásobně vyšší než spotřeba. Myslím, že ti, co mají možnosti není na co čekat. Mít doma vlastní zdroj, pod dohledem požadovanou kvalitu, v bezproblémovém množství… Hurá do toho majitelé rodinných i rekreačních domů, firmy, spolky…! Otázky jak na to a neutrácet za zbytečnosti při realizaci  vlastního zdroje vody rád poskytnu!

 

Země zahradních bazénů

Úvaha :

V ČR, podle zpráv z tisku,  je skoro 40tis zahradních bazénů. V nich je suma sumárum cca  13,5mil m3 vody. Z převážné většiny se pravděpodobně jedná o vodu z řadu. Když uvážím, že pro potřeby vody na pití a vaření na osobu potřebujeme cca 2,5 l na den, tak pro celou republiku je v bazénech pitná voda na 1,2 roku.

No, neberte to když je to tak laciný..!

Nedostatek vody

Čím dál větší problém s nedostatkem vody pohnulo konečně našimi volenými a za naše peníze placeným orgány! „Zelená úsporám“ byl sice jen výkřik do tmy, nebo kapkou v moři, ale jako signál, že se něco konkrétního děje je to dobré! Minimálně v tom, že ač subvencovaný, přesto zájem obyvatel a povědomí o už aktuálním nebezpečí tu je.  Reakce vodáren na další snahy o úspory vody zase zaplatí  v konečném důsledku odběratelé, není-liž pravda? Ale mohl by to být další podnět proč se zamyslet nad možnostmi vlastních zdrojů vody a mít jejich spotřebu a kvalitu ve své moci.  Pak nás  nestihne trest za hospodárné chování!

 

MODRÁ ÚSPORÁM nová aktivita vlády ČR

MODRÁ ÚSPORÁM nová aktivita vlády ČR
Celkově špatné hospodaření s vodou, co by současný celospolečenský jev jako např.:
-95% draze upravené vody ve vodárnách používáme jako vodu užitkovou, na což by stačila voda dešťová, studniční, či jiných zdrojů s filtrem na mechanické nečistoty. Jen max 5% této vody máme pro pití a vaření. Platíme zbytečnou práci a navíc firmám mimo ČR!
-projděte se krajinou a zkuste se zamyslet nad tím, proč naši předkové obdělávali a sázeli hospodářské kultury po vrstevnicích. Kolik najdete příkladů, kdy jsou dnes pole obdělávány po spádnici, kdy vody se nestačí vsáknout a spolu s nejlepší ornicí stékají do údolí.
– každý týden přicházíme vlivem stavitelství o 4 ha zemědělské půdy, zdroje akumulace vody!

Sledujme tedy kroky vlády, co bude dělat a k jakým výsledkům povedou. Neměli bychom začít napřed všichni u sebe? Dokud nebude opravdová nouze, nejspíš nezačneme.

Řídící jednotky Klack

Pro centrální úpravny vody nabízíme nové řídící jednotky Klack výrobce z USA!

Oproti doposud dodávaným jednotkám Flec (Francie) se výrazně a geniálně zjednodušila konstrukce. Co je ale podstatné, výrazně je předčí hlavně užitelností díky skvěle vymazlenému SFW. Ten je schopen ovládat po nastavení všechny možné režimy filtrací.

Už není třeba mít více druhů řídících jednotek na různé problémy s vodou!

A jak je našim zvykem, o řídící jednotky Flec, které jsme již v minulosti instalovali, se nadále v případě potřeby postaráme. Stále jim věnujeme naši péči, servis i náhradní díly!