Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace www.analyzavody.cz je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

S údaji, které poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na tomto webu, bude zacházeno jako s údaji soukromými a budou v tomto smyslu chráněny. Bez Vašeho svolení nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

Prohlášení o autorských právech

Petr Sobol je držitelem práv k neomezenému užití veškerého textového i obrazového obsahu použitého na tomto webu. Bez předchozího písemného souhlasu není povoleno obsah jinde zveřejňovat nebo jinak zpracovávat.