Chlor

Ke zdravotnímu zabezpečení pitné vody v distribuční síti od dodavatelů je stanovena minimální hodnota volného chloru 0,05 mg/l. Horní mezní hodnota činí 0,3 mg/l. Při nedodržení minimální hodnoty není voda zabezpečena pro případ mikrobiální kontaminace. Překročení mezní hodnoty volného chloru až do koncentrace 3,0 mg/l nepředstavuje zdravotní riziko, je však nepříznivě ovlivněna jakost vody z hlediska pachu a chuti.

Chlor je těkavá látka, která rychle na vzduchu vyprchá. Množství a četnost výskytu v rozvodech znamená že majitel rozvodné soustavy dezinfikuje systém převážně po poruchách.

Stále častější jsou případy nepříznivých reakcí na chlor hlavně u dětí a žen s citlivou pokožkou, zarudlé oči, tvrdé vlasy… (projevy např. při koupání převážně veřejné koupaliště).