Chloridy

Chloridy se v pitné vodě vyskytují běžně, mohou být přírodního původu z horninového podloží, nebo jsou jejich zdrojem odpadní vody, výluhy a splachy ze zimních posypů vozovek.

Zvýšený obsah chloridů ve vodě proto slouží jako indikátor znečištění.

Mezní hodnota 100 mg/l může být překročena u chloridů přírodního původu z podloží. Ani překročení nejvyšší mezní hodnoty 250 mg/l nepředstavuje zdravotní riziko, může však docházet k nepříznivému ovlivnění chuťových vlastností vody. Vysoký obsah chloridů též přispívá ke korozi materiálu potrubí a může tak vést k vyššímu obsahu toxických kovů ve vodě.