Dusičnany

Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek. Hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Mezní hodnota v pitné vodě činí 50 mg/l. Překročení už 15mg/l představuje především přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy. Dusičnany (NO3-) redukují v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany (NO2-). Ty spolu s aminy z potravy tvoří karcinogenní N-nitrosoaminy. U kojenců při vzniku tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinaemie (DAM) reagují dusitany s krevním hemoglobinem na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík.

Statisticky je prokázaný zvýšený výskyt rakoviny jater, žaludku, tlustého střeva a močového měchýře při zvýšeném obsahu dusičnanů ve vodě. Biovyužitelnost dusičnanů z vody je totiž vyšší než z organických látek (např. zeleniny), kde je částečně blokovaná vitaminem C.

Odstranění dusičnanů i dusitanů není dnes již problém! Některá zařízení dosahují více jak 90% účinnosti, jiná i 100%!