Kyselost (pH)

Kyselost neboli pH (anglicky potential of hydrogen tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým se v chemii vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnicí s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální  voda má pH rovno 7.

U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada.

Látka pH  
Kyselina v bateriích <1,0
Žaludeční šťávy 2,0
Citrónová šťáva 2,4
Coca-cola 2,5
Ocet 2,9
Šťáva z pomeranče nebo jablka 3,5
Pivo 4,5
Káva 5,0
Čaj 5,5
Kyselý déšť < 5,6
Sliny onkologických pacientů 4,5 – 5,7
Mléko 6,5
Čistá voda 7,0
Sliny zdravého člověka 6,5 – 7,4
Krev 7,34 – 7,45
Mořská voda 8,0
Mýdlo 9,0 – 10,0