Mikrobiologie

Escherichia coli

Jedná se o druh bakterie, která je hojně přítomná v trávícím traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmí vyskytovat. Nález v pitné vodě indikuje čerstvé fekální znečištění a tudíž i možnou přítomnost původců střevních infekčních onemocnění.


Koliformní bakterie

Jedna ze skupinu bakterií, které mohou pocházet z trávícího traktu lidí a zvířat, ale i z půdy a tlejících rostlinných zbytků. Při dostatku živin z organického znečištění vody se též mohou pomnožovat přímo ve vodovodních rozvodech. V pitné vodě by se neměly vyskytovat. Jejich nález indikuje možné fekální znečištění vody nebo závady v rozvodném systému a zdravotním zabezpečení vody.


Enterokoky

Jedná se o skupinu odolnějších bakterií, které většinou pocházejí z trávícího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat. Jejich nález indikuje možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.


Psychrofilní bakterie

Jedná se o širokou skupinu bakterií, které se při dostatku živin pomnožují ve vodě při nižší teplotě. Mezní hodnota jejich výskytu v pitné vodě činí 200 bakterií v 1 ml vody při hromadném zásobování z veřejného vodovodu a 500 bakterií v 1 ml vody při individuálním zásobování z domovní studny. Překročení mezní hodnoty neznamená přímé zdravotní riziko, avšak indikuje závady v zásobování vodou, jako je znečištění vody organickými látkami, stagnace vody v potrubí, neúčinnost dezinfekce apod.