Mineralizace

Mineralizace vody je součet koncentrací všech rozpuštěných látek s vyjímkou plynů. Běžné pitné vody mají 0,1 – 0,6 g/l (mořská voda má cca 35g/l). Čím je mineralizace nižší, tím více voda plní úlohu doplňování tekutin a odvádění škodlivin z těla. Je lehká, v ústech měkká a vypijete jí hodně bez pocitu zavodnění a tlaku v žaludku.

Málo mineralizované vody (celková mineralizace do 250 mg/l) s nízkou koncentrací Ca a Mg s nízkým obsahem hydrogenuhličitanů do 1 mmol/l se vyskytují v Čechách v pohraničních oblastech (severní, západní a jižní Čechy), zatím co vody s vyšší mineralizací v rozmezí 250-500 mg/l, vyšším obsahem Ca a Mg iontů (tvrdost od 6-20° N) a vyšším obsahem HCO3 iontů (1-3 mmol/l) se vyskytují ve středních a východních Čechách a zčásti i v severních Čechách (Litoměřicko), jižně od Plzně a na Třeboňsku. V uvedených oblastech se vyskytují i podzemní vody s celkovou mineralizací větší než 500 mg/l, obsahem Ca a Mg iontů větším než 20° N a obsahem HCO3 větším než 3 mmol/l.


Mapa mineralizace

mineralizace mapa