Radon

Podzemní voda obsahuje vždy určité množství radonu. Do vody přechází z hornin obsahujících uran a radium a spolu s vodou se dostává do budov. Při používání vody v bytě se část radonu uvolňuje do ovzduší (při sprchování a mytí asi 50 % ) a vytváří zde krátkodobé produkty přeměny radonu, jejichž vdechování přispívá k ozáření osob.

Průměrný obsah radonu v pitné vodě z podzemních zdrojů je v ČR kolem 15 Bq/l, nejvyšší nalezené hodnoty jsou řádu tisíců Bq/l, (pro zajímavost : lázeňské vody používané v Jáchymovských lázních mají hodnoty řádu 10 000 Bq/l). Obsah radonu ve vodě souvisí s obsahem přírodních radionuklidů v geologickém podloží . Častý výskyt vyšších hodnot je zjišťován například v okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Plzeň – jih, Sokolov a Tachov a j.  Mapky ukazují stav orientačně. I v lokalitách s nízkou zátěží mohou být místa, z nichž uniká radonu vysoké množství. Proto doporučuji vždy při pochybnostech stav odborně analyzovat. To platí především u nových staveb!

Povinnosti dodavatelů vody

Atomový zákon a vyhláška č.307/2002 Sb. ukládají dodavatelům vody do veřejných vodovodů povinnost zajišťovat systematické měření a hodnocení obsahu radonu ve vodě 1x za rok. Pokud objemová aktivita je vyšší než 300 Bq/l, nesmí být voda dodávána – je třeba snížit obsah radonu ve vodě vhodnou úpravou nebo nahradit zdroj vody. Pokud obsah radonu je vyšší než pomocný ukazatel („směrná“ hodnota) 50 Bq/l, požaduje se posoudit, zda by nebylo i v tomto případě výhodné radon z vody odstranit (tj.porovnávají se náklady a přínos takového opatření).


Mapa výskytu radonu

mapa_radon

Radon