Tvrdost

Tvrdá voda není normální!!

Vodní kámen je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, v nichž je přechovávána, vedena, nebo především zahřívána a poté ochlazována tvrdá voda, jejíž teplota nedosahuje 100 °C. Základní složkou vodního kamene je obvykle uhličitan vápenatý.
Tvorba vodního kamene je způsobena změnou rovnováhy mezi ionty kyseliny uhličité a hydroxidu vápenatého při změně teploty a jejich vyloučením z vody.

Tvrdost může být trvalá a přechodná.

Trvalá – obsahuje rozpuštěné chlority, sulfidy, nitráty, a silikáty.
Přechodná – obsahuje rozpuštěný Ca(HCO3)2 (hydrogenuhličitan vápenatý). Po jeho vysrážení vzniká CaCO3 (uhličitan vápenatý), což je vodní kámen.

Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem.
Voda s tvrdostí < 0,5 mmol/l se považuje za velmi měkkou, měkká při < 2,8 mmol/l, tvrdá > 3,76 mmol/l, > 21,01 velmi tvrdá.
Přitom vodní kámen se může usazovat už i při měkké vodě!

Pitná voda mmol/l °dH °F
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51
tvrdá 2,51 – 3,75 14,01 – 21 25,01 – 37,5
středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,01 – 14 12,51 – 25
měkká 0,7 – 1,25 3,9 – 7 7 – 12,5
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5

Mapa tvrdosti vody

tvrdost